Pædagogik og værdigrundlag

Værdigrundlag og pædagogik

PÆDAGOGIK

RELATIONER

Relations arbejdet er fundamentet for at føle sig værdsat og for at kunne etablere nye relationer og indgå i andre sammenhænge. Opgaven er at skabe og fastholde en relation, hvor brugeren oplever tryghed, tillid og respektfuld tro på egen evne og ret til at bestemme over eget liv. Relations arbejdet udvikles i den måde vi er sammen på og i de aktiviteter vi laver sammen.
 

KRAP

I samarbejde med Hjertebo (bo-afdeling), er vi i august 2015, begyndt på et kursusforløb omkring KRAP. Det giver god mening, at vi med de samme borgere kan have en fællesforståelse for hvad vi gør og hvorfor (både i dagtimer på Hatten og aften/weekend på Hjertebo).

- Og hvad er så KRAP?

KRAP – Kognitivt – ressourcefokuseret -anerkendende pædagogik, er et forholdsvis nyt pædagogisk system, udsprunget af mange års praksis erfaring, som er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker. Hensigten med KRAP er at få værktøjer, der sikrer, at vi i praksis kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, som respekterer det enkelte menneskes egen konstruktion af verden.

Når vi taler om mennesker udfordret af særlige behov vil KRAP nemlig fjerne fokus fra “det, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller befordrer udvikling – altså hvilke kompetencer skal læres og hvilke færdigheder og forståelser skal udvikles.

I KRAP tages der udgangspunkt i, at vi alle har mere eller mindre tydelige dannelsesidealer og værdiforestillinger om, hvordan vi oplever og skaber relationer, trivsel, glæde, kreativitet og motivation. Så vi får en oplevelse af sammenhæng, betydning og mening.

KOMMUNIKATION:

Tegn til tale, piktogrammer.

Vi bruger Tegn til tale for at fremme forståelsen for brugere uden verbal kommunikation.
Tegn til tale (også kaldet TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er (i modsætning til i tegnsprog) velkendte og forstås også internationalt af de fleste. Men størstedelen af tegnene skal alligevel læres. Tegn til tale adskiller sig fra kropssprog ved primært at være centreret omkring hænderne og ved at være mere standardiseret og universel.

For andre brugere, giver det mening at bruge piktogrammer, eller billedkommunikation. Ved hjælp af billeder med hverdagens programpunkter, gør vi det mere overskueligt for den enkelte bruger. De fleste brugere har det bedst med genkendelighed og overskuelighed.

Endvidere bliver der for flere brugere lavet overskuelige dagsprogrammer som hjælper den enkelte til en mere overskuelig hverdag.

VÆRDI-GRUNDLAG

Arbejdsglæde, at skabe et sted med en aktiv og meningsfuld hverdag hvor brugerne føler sig velkommen og værdsat.

Anerkendende og positiv kommunikation så brugerne føler tryghed og nærvær.

Faglighed i fokus, så brugerne oplever et nærværende personale som har den enkelte bruger i centrum igennem individuel udvikling.

Fællesskab, et sted med rum til sang og musik, samvær og hygge.??